INTERNET
Rýchle internetové pripojenie v každej kancelárií


KLIMATIZÁCIA
2398m2 klimatizovaných priestorov na štyroch podlažiach


PARKOVISKO
Možnosť prenájmu vlastného parkovacieho miesta chráneného kamerami a elektronickými závorami


BEZPEČNOSŤ
Objekt je chránený alarmom, vnútorným a vonkajším kamerovým a čipovým systémom


Cenník nebytových priestorov

Budova spločnosti DREVICOM, s.r.o.


Cenník nebytových priestorov a služieb spojených s užívaním podnájmu

a, Administratívne priestory

75,00 €/m2/rok

b, Spoločné priestory

50,00 €/m2/rok

c, Terasa

10,00 €/m2/rok

d, Parkovací box

20,00 €/mesiac

e, Reklamná plocha na stavbe(budove): mesačne

15,00 €/m2

f, Služby spojené s podnájmom: mesačne

1,80 €/m2

g, Energie na vykurovanie a chladenie priestorov – podľa skutočnej spotreby, preddavkovo mesačne

30,00 €/mesiac

Pozn. Uvedené ceny sú bez DPH.

Vzorový výpočet koncovej ceny za prenájom nebytovej jednotky o ploche 20,00 m2

Predmetom podnájmu podľa vzorového výpočtu sú nebytové priestory nachádzajúce sa v Stavbe, špecifikované ako:

a, administratívne priestory na 3.NP:

 

 

                                                                                   č.m. 4.33 o celkovej výmere:

20,00 m2

 

b, spoločné priestory (podiel):                                                 (65,10/259,30)x20,00 =

   5,02 m2

 

kuchynka                                                                  č.m. 4.10 o celkovej výmere:

9,10 m2

 

soc.zariadenia:                                                        č.m. 4.04-4.09 o celkovej výmere:

19,40 m2

 

chodba                                                                      č.m. 4.03 o celkovej výmere:

36,60 m2

 

Spolu o výmere celkom:

65,10 m2

 

 

 

 

Predmet podnájmu spolu o výmere celkom

25,02 m2

 

 

 

 

c, terasa

0,00 m2

 

d, parkovací box:

1ks

 

e, prenájom reklamnej plochy na Stavbe (budove)

0,00 m2

 

 

 

 

Výška platenia úhrady za podnájom

 

 

a, za administratívne priestory:

20,00 m2 x (75,00/12) =

125,00 €

b, za spoločné priestory

5,02 m2 x (50,00/12) =

20,92 €

c, za terasu

0,00 m2 x (10,00/12) =

0,00 €

d, za parkovací box

1 x 20,00 € =

20,00 €

e, za prenájom reklamnej plochy na stavbe (budove)

0x15,00 € =

0,00 €

f, za služby spojené s podnájmom

25,02 m2 x 1,80€ =

45,04 €

g, za preddavok na platbu za energiu na vykurovanie a chladenie

 

30,00 €

 

 

 

Mesačné nájomné celkom bez DPH

 

240,96 €

Mesačná celková úhrada za podnájom (vrátanie cien služieb spojených s podnájmom) predstavuje celkom:

240,96 € bez DPH.